SM - Mr Chính


SE - Ms Thuyên


SE - Mr Quân
Reception - Lobby
Accommodation
Nhà hàng
Phòng hội nghị