SM - Mr Chính


SE - Ms Thuyên


SE - Mr Quân
Vì sao chọn Vỹ Thuyên

  

   Just 3 minutes to go to Da Nang International Airport / Danang Station

   Just 3 minutes to Nguyen Tat Thanh Beach

   Just 7 minutes to Con Market / Han Market

   Just 7 minutes to the Cham Museum

   Son Tra Linh Ung Pagoda : 5km

   Marble Mountain: 8km

   Hoi An Ancient Town: 32km

   My Son Sanctuary: 65km

   Ba Na Hills: 30km

   Hue Ancient Capital: 100km